Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2012

ohreally

December 06 2012

ohreally
1858 4f90
Reposted fromkleofas kleofas
ohreally
1924 4ca4
Reposted fromkleofas kleofas
ohreally
7635 ead0 500
Zrób mi jakąś krzywdę ♥
Reposted fromlugola lugola viajakubzulczyk jakubzulczyk

December 05 2012

ohreally
1755 8ef9 500
Tags: shuty ruchy
ohreally
1741 4995 500
Tags: shuty ruchy
ohreally
1736 1207 500
Tags: shuty ruchy
ohreally
1734 a1d9 500
Tags: shuty ruchy
ohreally
1732 2afb 500
Tags: shuty
ohreally
1728 8b6d 500
ohreally
1717 12df 500
Tags: shuty ruchy
ohreally
1710 2015 500
Tags: shuty

December 04 2012

ohreally
5554 de8b
Reposted frommonikje monikje

December 03 2012

ohreally
ohreally
ohreally
ohreally
0156 5fba 500
Tags: żulczyk

November 02 2012

ohreally
Świadomość niewykorzystywanych opcji, mnogości i obfitości niepodejmowanych działań rozpełzła się w jej głowie i rozpycha się bezczelnie nie pozostawiając miejsca na myśli życiowo użyteczne.
ohreally
‘Jak na aktorów przystało, byli wobec siebie uprzejmi, uśmiechali się i świadczyli sobie drobne przyjemności, ale intuicja podpowiadała mu, że są to uśmiechy nieszczere, puste i oszukańcze, przylepione do krzywych twarzy jak nieudolne maski odrażających i zdegenerowanych klownów, którzy tak naprawdę w głębi serca noszą pragnienie barbarzyńskiego mordu, dziką żądzę zadawania nieludzkich cierpień małym bezbronnym dziewczynkom, skrywają dewiację o podłożu orgiastyczno-okultystycznym; wiedział, że za pseudouprzejmością kryje się zwykła ludzka zawiść i niechęć wobec bliźniego, za pozorną gotowością niesienia pomocy stoi zamysł wdarcia się przemocą w najbardziej intymne zakamarki cudzej duszy i pozostawienia tam prezentu, którego smród będzie się niósł przez pokolenia , zamurowania zbuka w słodkich plastrach z dziada pradziada pielęgnowanych wartości-dlatego świadom szczerych intencji swego bogobojnego, wielbiącego prawdę wnętrza nie odpowiadał na jadowicie uprzejme zaczepki i próby nawiązania powierzchownego kontaktu’
— Sławomir Shuty. 'Ruchy'

October 28 2012

1277 16bd

yasakarma:

alpaca-mycroft-booty:

l

結局買ってしまった・・・

絵が綺麗だし、何よりもドラマそのままでびっくりした。
むしろドラマそのまますぎる気もしたけれど・・・多分来月も買ってしまうと思う。

Kadokawas Young Ace magazine

Reposted fromtygrysica tygrysica viasherlock sherlock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl